Najbardziej pewna metoda ustalenia ojcostwa

Testy na ojcostwo

Badania genetyczne – testy na ojcostwo

Standardowy test na ojcostwo polega na porównaniu wzorów DNA (profili genetycznych) pochodzących od domniemanego ojca i dziecka, aby ostatecznie rozstrzygnąć – potwierdzić lub wykluczyć – biologiczne ojcostwo. Badanie genetyczne o nazwie testy DNA Gold pozwalające na analizę 24 markerów, które powstały z myślą o badaniu ojcostwa jeśli dostępny jest tylko materiał od domniemanego ojca i dziecka. Tylko takie testy w tym przypadku dają gwarancję otrzymania wyniku spełniającego najwyższe normy, wnioski te pochodzą z prac naukowych opublikowanych w renomowanych międzynarodowych czasopismach fachowych. Zgodnie z publikowanymi danymi do wydania wiążącej opinii dotyczącej ojcostwa bez udziału matki, jedynie z udziałem domniemanego ojca i dziecka, konieczne jest badanie powyżej 21 markerów genetycznych.
Ustalenie ojcostwa dzięki zastosowaniu 24 markerów w analizie w porównaniu z testami obejmującymi 16 markerów powoduje, że wiarygodność uzyskanego wyniku w teście Gold DNA wzrasta co najmniej 1000 krotnie. Każda próbka DNA jest badana dwukrotnie co dodatkowo zwiększa pewność testów i wyklucza możliwość pomyłek. W przypadku nietypowych testów DNA ustalających ojcostwo np. matka lub ojciec dziecka nie żyją bądź inne mamy możliwość rozszerzenia badań DNA do 40 markerów DNA.
Analizy DNA pozwalają w 100% wykluczyć ojcostwo oraz potwierdzić z prawdopodobieństwem wyższym niż 99,99999% (to znaczy graniczącym z pewnością).