Najbardziej znana akcja charytatywna!

WOŚP – ten skrót mówi nam dużo. O „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” nie da się nie słyszeć! Jurek Owsiak wspiera leczenie dzieci już o 21 lat. Statutem WOŚP jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. W czasie dwudziestu jeden finałów akcji zebrano 546 211 582,37zł! To ogromna suma, która pomogła wrócić to zdrowia wielu dzieciom. Na każdym kroku możemy zobaczyć działalność organizacji. Z pieniędzy zebranych podczas corocznego finału, który odbywa się w styczniu, zakupiono, m.in. sprzęt medyczny. Każdy może dorzucić się do działania WOŚP. Podczas finału zbierane są pieniądze do specjalnych puszek, odbywają się aukcje charytatywne oraz wiele eventów, które wspierają akcję. W każdym województwie jest sztab WOŚP, odpowiedzialny za działalność fundacji w danym okręgu. Pierwszy finał WOŚP odbył się w Ciechocinku (woj. Kujawsko-Pomorskie), gdzie zespół „Zdrowa Woda” zagrał razem z Jurkiem Owsiakiem.